Évtizedek óta nap, mint nap feszíti egy gondolat keblemet.

Milyen szegény ember az, kit csak karácsonykor ér el a szeretet.

Szép lenne, ha a karácsony jó tetteink számvetése lehetne.

Hiszen az őszintén adott szeretetnek nincs piaci ára sem.

 

Mennyei érzés adni minden nap egy darabot tiszta lelkünkből.

Bánatos emberek lelkét egy percre jó szóval megszabadítani terhétől.

Szó nélkül ráéreztünk-e ne szenvedjenek szeretteink szükségtől.

Karácsonykor kellene átgondolnunk jól vizsgáztunk-e szeretetből.

 

Nagyon kevés család éli át meghitten a karácsony szent ünnepét.

Egy-két vásárolt tárggyal nem lehet pótolni az egész év szeretetét.

Vajon hány napod volt egész évben mikor szeretettől hevültél?

Az adott szeretet érzéséért érdemes élni, ettől válik életed értelmessé.

 

Elmúlik a szent karácsony, egy-két perc alatt kialszik a szeretet lángja.

Milyen jó lenne, ha az év minden napját hatná át a karácsony hangulata.

Miért egy év múlva egy napra ragyog békesség, szeretet érzése a világra?

Rajtunk múlik egész évben érjen el a ránk visszaható szeretet sugára.